Rekrutacja w "Ziarenku"

Kiedy prowadzimy zapisy?

Rekrutację w „Ziarenku” prowadzimy przez cały rok w miarę wolnych miejsc.

Kto może zostać Przedszkolakiem w „Ziarenku”?

W naszej różnowiekowej grupie przebywają dzieci od 2,5 do 6 lat (zerówka), jednak ze względu na specyfikę naszej pracy, a co się z tym wiąże, adaptację w grupie pracującej w oparciu o zasady pedagogiki M. Montessori, przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat.

Jesteśmy przedszkolem integracyjnym, pracujemy z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Warunkiem ich przyjęcia jest przedstawienie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wystawionego przez uprawnioną do tego poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Podczas rozmowy z Rodzicami staramy się ocenić, czy nasze Przedszkole będzie w stanie zapewnić danemu dziecku warunki do optymalnego rozwoju.

Jak zapisać Dziecko do „Ziarenka”?

Zapraszamy na spotkanie z dyrektorem, w czasie którego rodzice mają możliwość poznania przedszkola, metod pracy, oferty edukacyjnej. Deklaracją chęci zapisania dziecka jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Przyjęcie dziecka następuje wraz z podpisaniem Umowy przyjęcia Dziecka do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ziarenko” oraz uiszczeniem jednorazowej opłaty wpisowej.