Nasze Zasady

Pan Jezus jest z nami i nas kocha.

☼ Chcemy pamiętać, że Pan Jezus jest z nami cały czas.
☼ Mamy pewność, że nas kocha, i że mieszka w każdym z nas.
☼ Spotykamy się z Nim wspólnie na modlitwie dwa razy w ciągu dnia, ale każdy z nas zawsze może znaleźć czas,
by pobyć z Nim sam na sam kiedy tego pragnie i potrzebuje.
☼ Jego miłość i obecność zobowiązuje nas do miłości i szacunku dla bliźniego.

Jestem miły.

☼ Kształtujemy wrażliwość na potrzeby innych – uczymy się dzielić tym co mamy,
być wobec siebie życzliwym i pomocnym.
☼ Cierpliwie czekamy na swoją kolej i nie przerywamy temu, kto mówi.
☼ Proszę, dziękuję, przepraszam to słowa, o których nie chcemy zapominać.

Zachowuję ciszę.

☼ Uczymy się pracować w ciszy tak, aby nie przeszkadzać innym w skupieniu.
☼ Kształtujemy w sobie postawę wyciszenia, także wyciszenia wewnętrznego poprzez staranie się o zachowanie ciszy w czasie pracy.
☼ Jeśli chcemy komuś coś powiedzieć, podchodzimy do niego i do niego bezpośrednio mówimy – uczymy się zatem dyskrecji i szacunku do innych.
☼ Dzięki lekcjom ciszy i staraniu o wyciszenie w czasie pracy dostrzegamy wartość wyciszenia, odkrywamy wnętrze człowieka i życie duchowe, w głębi siebie porządkujemy się i umacniamy w dobru.

Słucham innych.

☼ Kształtujemy w sobie postawę szacunku do każdej osoby, uczymy się, że wartością jest cierpliwe słuchanie kiedy ktoś inny mówi.
☼ W sytuacji trudnej czy konfliktowej uczymy się rozmawiać, a więc słuchać i spokojnie mówić, aby dojść do porozumienia i rozwiązać spór.

Przepraszam i wybaczam.

☼ Uczymy się dostrzegania wartości drugiej osoby, dobra, które ma w sobie.
☼ Rozumiemy, że każdy ma prawo popełniać błędy i naprawiać je, uczymy się wytrwałości i wyrozumiałości dla siebie i innych.
☼ Jeśli zawinimy wobec kogoś przyznajemy się do winy i przepraszamy za uczynione zło, uczymy się przebaczać innym, którzy zawinili względem nas.
☼ Dostrzegamy, że każdy czyn (lub zaniechanie) pociąga za sobą konsekwencje, a za zło należy zadośćuczynić.

Dbam o porządek i sprzątam po pracy.

☼ Uczymy się dostrzegać, że wszystko w świecie ma określony porządek, swoje miejsce, dzięki czemu może w nim panować ład i harmonia.
☼ Uznajemy, że zasady obowiązujące w społeczności przedszkolnej porządkują ją, określają co jest dobre i jak należy postępować,
aby odnosić się z miłością do innych.
☼ Odkrywamy, że każda czynność ma początek i koniec i uczymy się wykonywać ją od początku do końca.
☼ Uczymy się odkładać przedmioty na swoje miejsce, dbamy o ich wygląd, dbamy o estetykę wykonywanej pracy oraz ład w sali.

Szanuję rzeczy.

☼ Uczymy się doceniać wartość pracy innych osób.
☼ Kształtujemy wrażliwość na poszanowanie przedmiotów i pomocy w sali.
☼ Dążymy do tego, by zepsuta czy zniszczona pomoc została naprawiona i służyła nadal wszystkim.