Katecheza Dobrego PasterzaKatecheza Dobrego Pasterza to opracowana przez Sofię Cavaletti, włoską biblistkę, audytorkę Soboru Watykańskiego II, montessoriańska metoda
nauki religii dla dzieci.


Katecheza Dobrego Pasterza pozwala odkryć dziecku Boga jako Osobę, kogoś bardzo bliskiego i przyjaznego. Jednocześnie sprawia, że dziecko może nawiązać
z Panem Jezusem osobistą żywą i przyjacielską relację.